Paruošiamieji darbai prieš statybas

Paruošiamieji darbai yra atliekami prieš žemės darbus. Šiuos darbus sudaro:

  • Leidimo gavimas žemės darbams atlikti;
  • Teritorijos išvalymas ir išlyginimas;
  • Geodezinis nužymėjimas;

Prieš gaunat leidimą vykdyti žemės darbus, turi būti išsiaiškinamos požeminių komunikacijų zonos. Jas išsiaiškinus turi būti atlikti projekto derinimai su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis. Kasant virš komunikacijų mechanizuotai iki jų turi būti paliekamas ne mažesnis kai 1 metro tarpas.

Teritorijos išvalymo ir išlyginimo etape atliekami tokie darbai:

Nugriaunami seni esami pastatai, jeigu jie trukdo statybai, jeigu ne paliekami ir naudojami kaip laikini sandėliai ar buitinės patalpos.

Išraunami kelmai, iškertami krūmai, išrenkami akmenys, išpjaunami medžiai. Išpjauti galima tik tuos medžius kurie trukdo statybai, o likusius reikia apsaugoti nuo sužalojimo, aptveriant tvorelėmis ar apsaugant jų kamienus skydais.

Nuo statybos aikštelės paviršiaus 20 cm storio sluoksniu nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sandėliuojamas nuošalioje statybvietės vietoje ir paliekamas iki statybos pabaigos.

Atlikus nuvalymo darbus atliekami geodeziniai nužymėjimai. Sklypo ribos pažymimos mediniais stulpeliais. Vėliau vadovaujantis brėžinyje nurodytais atstumais nuo sklypo ribų pažymimos pagrindinės pastato ašys. Pažymėjus pastato kampus, reikia kelis kartus metaline juosta patikrinti ar juos jungiančios įstrižainės yra vienodo ilgio. Taip pat reikia patikrinti ar atstumai sutinka su brėžinyje nurodytais atstumais.