Skandinaviškos stogų dangos

Nesuklysime pasakę, kad šiuo metu didžiąją Lietuvos stogų rinkos dalį užkariavusios cinkuotos plieno skardos, padengtos atspariu aplinkai izolia­ciniu sluoksniu, dangos. Plieno lakštai išpresuojami taip, kad išvaizda vienu atveju niekuo nesiskiria nuo čerpių, kitu atveju primena šiferį. Po pirminio apdorojimo – pasyvavimo ir gruntavimo – padengiamos poliesteriniais, polichloriviniliniais arba polifluorviniliniais dažais. Patvariausia polifluor Vinilinė danga, bet dėl palyginti aukštos kainos Lietuvoje dar mažai naudojama. Pi­giausi yra poliesteriu dengti stogo lakštai. Polichlorviniliniai dažai dar vadina­mi plastizoliu. Juo dengtos dangos yra atsparios mechaniniam poveikiui, to­dėl mūsuose labai populiarios. Patarti, kokią būtent skardą naudoti, turėtų specialistas, nes ne visais atvejais brangesnė danga yra ir geresnė.

stogu-dangos

Nenorėdamas išskirti nė vieno tiekėjo, šiuo metu įvežančio į Lietuvą skan­dinaviškas plieno dangas, pabandysiu bendrai apžvelgti teigiamas ir neigia­mas ne skardos kaip medžiagos, o viso stogo, dengiamo skandinaviškomis

plieno dangomis, savybes.

Garantija, kurią gamintojai teikia savo produkcijai, – 30 metų. Tačiau netin­kamai įrengus stogą, jis gali jau po 5 metų prarūdyti. Todėl norėčiau patarti privatiems asmenims ar organizacijoms naudotis tik specialistų paslaugomis, pradedant nuo stogo išmatavimo, užsakymo parengimo ir baigiant viso stogo įrengimu, kad paskui netektų viso darbo perdaryti iš naujo arba, kaip pas mus neretai būna, koneveikti gamintojų ir tiekėjų.

Viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų – nepakankamas ventiliacijos tar­pas tarp šiltinamojo sluoksnio ir dangos.

Tiems, kurie nutarė stogą uždengti patys, noriu duoti keletą patarimų, ku­rie nors ir nebus „receptas nuo visų ligų”, bet vis tik…

1.   Pamatuokite stogo plokštumas nuo kampo iki kampo ir įsitikinkite, kad stogas simetriškas. Žinokite, kad skirtumus iki 20 mm galima ištaisyti vėja-lentėmis, o didesnius nukrypimus reikia šalinti tvarkant laikančiąsias kon­strukcijas.

2.   Skardos lakštus kirpkite skardos žirklėmis, blogiausiu atveju – metalo pjūk­leliu. Nenaudokite diskinio abrazyvinio pjūklo, nes aukšta temperatūra pjo­vimo vietoje pakeičia metalo cheminę sudėtį, ir ilgainiui perkaitintos vietos neišvengiamai tampa dangos irimo centrais.

3.   Lapą, kurį norite perkirpti, pasidėkite ant ožių, kad neatsargiai užlipę jo

nesulankstytumėte.

4.   Nepaisant to, kad cinkuoti medvaržčiai yra brangesni, netvirtinkite lapų vinimis. Pirma, varžtą, jeigu jis per giliai įsuktas, t.y. Jūsų stogo plokštuma turi įdubų, galima išsukti iki reikiamo dydžio, o vinį ištraukti, sutikite, bus sunkoka. Kitas dalykas, varžtai gaunami tos pačios spalvos kaip ir skarda,

o vinys – ne.

5.   Turėkite omenyje, kad 1 m2 dangos reikia tvirtinti ne mažiau kaip 6 medvaržčiais.

6.   Norėdami išvengti kondensato susidarymo vidinėje plieninių lakštų pusėje, turite įrengti stogo ventiliacijos tarpus ir pakloti antikondensacines plėveles. Pastaroji dedama ant gegnių („pūkeliu” į apačią) ir prikalama pirminiais gre­bėstais. Laikantieji grebėstai kalami prie pirminių – jie ir padeda sudaryti ventiliacijos oro tarpą. Neužmirškite: žemiausias grebėstas turi būti 12 mm storesnis, kad dangos lapas ties karnizu būtų reikiamame aukštyje.

7.   Vienetinius elementus, t.y. vėjalentes, kraigus, lietvamzdžius, tvirtinimo varžtus pirkite toje pačioje firmoje, kad atitiktų forma ir spalva.

8.   Prieš klojant stogo lakštus, būtina pritvirtinti karnizų lakštą ir lietaus nuve­dimo sistemos latakų laikiklius.

9.   Stogo dangos lapai klojami iš dešinės į kairę. Būtina įsitikinti, ar pirmojo lapo apačia sutampa su karnizo linija, nes vėliau bet kokio nesutapimo nebus galima ištaisyti ir teks visą darbą pradėti iš naujo.

10. Lapus tvirtinti rekomenduojama 4,8×35 mm medvaržčiais su neoprininėmis tarpinėmis (tiekėjas varžtus pateikia jau su tarpinėmis). Visi medvaržčiai turi būti įsukami apatinėje dangos dalyje 25-50 mm nuo žemesniojo čerpių eilės krašto.

11. Kraigui pirmiausia uždėkite guminę tarpinę, po to paprastą arba apvalų kraigą.

12. Vėjalentes tvirtinamos prie viršutinės lentos 4,8×20 mm medvaržčiais 300 mm tarpais.

13.Vandens surinkimo sistemos laikiklius rekomenduojama įrengti ne re­čiau kaip kas 1 m.

14. Grebėstų įrengimo žingsnis kiekvienai dangai skirtingas. Jis nurodo­mas firmos gamintojos instrukcijoje arba darbo brėžiniuose. Reikėtų turėti omenyje – jeigu latako ilgis didesnis kaip 12 m, reikės dviejų nutekėjimo žemyn vamzdžių. Tuo atveju nuolydžiai daromi nuo cen­tro į abi puses.

Naudingiausias patarimas – naudokitės specialistų paslaugomis. Savo techninėmis charakteristikomis įvairių firmų vežamos stogų dan­gos mažai skiriasi ir kainos daugmaž vienodos, todėl reikėtų kreiptis į arti­miausią rangovą, kuris, be abejo, gaudamas iš tiekėjų įvairių nuolaidų, įrengs Jūsų stogą pigiau, geriau, greičiau, negu tą padarytumėte savo jėgomis.


Leave a Reply