Žemės darbai

Paruošiamųjų darbų ciklą sudaro augalinio sluoksnio nukasimas ir sustūmimas į sankasas kuris atliekamas Fiat Hitachi D 180 buldozeriu. Šiam procesui atlikti sudaroma 2 žmonių brigada, vienas mašinistas ir  pagalbinis.

Nulinį ciklą sudaro:

 1. grunto nukasimas;
 2. pamatų montavimas;
 3. pamatų hidroizoliacija ir užpylimas.

Grunto kasimui pagal reikalingus duomenys (kaušo tūrį, kaušo rėžį, ir tt)parenkamas ekskavatorius.  Kasimas atliekamas ekskavatoriumi Bobcat 442 X-Change. Šiuo mechanizmu kasamos tranšėjos juostiniams pamatams. Šiam darbui atlikti parinkta 3 žmonių brigada, vienas mašinistas ir du pagalbiniai. Kasant gruntą mechanizuotai, gruntas iki projektinio gylio neiškasamas 0,15…0,3m, kad nebūtų suardytas pagrindas.

Projektuojant ekskavatoriui perkasas, reikia atsižvelgti į šias rekomendacijas:

 1. parinkti tokį perkasos plotį, kad ekskavatorius galėtų dirbti ne didesniu kaip 70o posūkio kampu;
 2. kasimo gylis (aukštis) turi būti toks, kad vienu užgriebimu ekskavatoriaus kaušas prisipildytų grunto;
 3. perkasos ilgis turi būti toks, kad ekskavatoriui ir transporto priemonei reikėtų kuo mažiau kartų įvažiuoti ir išvažiuoti iš duobės;

Atlikus tranšėjų kasimo darbus bei išlyginus paviršių ant kurio bus montuojama, pradedami montuoti pamatai. Pamatų montavimo brigadą sudaro 5 žmonės. Vienas kranistas, vienas reguliuotojas, bei du montuotojai ir pagalbinis. Šiam procesui atlikti naudojamas kranas KS – 6362

Montuojant juostinius pamatus yra atliekami tokie pagrindiniai procesai:

 • Pastato ašių iškasos dugne nužymėjimas;
 • Pagrindo po pamatais įrengimas;
 • Pagrindo ir gairinių blokų montavimas, kokybės kontrolė;
 • Tarpinių blokų montavimas;
 • Sumontuotų pamatų kokybės tikrinimas.

Perkeliant pastato ašis ant iškasos dugno, ant aptvaro ištempiamos tiesyklės ir nuo jų nuleidžiamas svambalas, kurio padėtis nurodo pastato ašies padėtį. Blokų kraštai yra nustatomi ne visiems blokams bet tik kampiniams susikirtimų su sienomis ir kas 10m. išdėstytiems gairiniams blokams. Kraštuose smeigiamos metalinės smeigės ir tarp jų ištempiama tiesyklė pagal kurią montuojamos blokų eilės.

Pamatų blokai kabinami prie krano kablio dvišakiu linu, o bloką į projektinę padėtį padeda ir sureguliuoja du montuotojai. Prieš montavimą ant juostinių pamatų turi būti dažais sužymėtos ašys. Pirmiausiai sumontuojami kampiniai susikirtimų su sienomis gairiniai blokai, dedant juos tiksliai į nužymėtas vietas. Sumontavus šiuos blokus teodolitu patikrinamas eilių tiesumas, o nivelyru sumontuotų pamatų altitudės. Jei tikrinimo rezultatai geri pagal ištemptą tiesyklę montuojami likusieji blokai. Antra eilė montuojama ant šviežiai paskleisto cementinio skiedinio sluoksnio perrišant vertikalias siūles. Pamatų blokų padėtys pataisomos montavimo laužtuvais stumiant blokus tik išilgine kryptimi. Skiedinio perteklius nuo siūlės nubraukiamas mentėmis ir sukrečiamas į vertikalę siūlę. Sumontavus pamatų blokus iki projektinės altitudės, šį altitudė patikrinama nivelyru ir išlyginamas pamatų viršus cementinių skiediniu, kadangi yra numatyta pamatų hidroizoliacija.

Pamatų hidroizoliacija ir užpylimas

Šiuos darbus atlieka 6 darbininkų grandis. Vienas mašinistas, vienas 2 pagalbiniai ir 3 izoliuotojai.

Sumontavus pamatų blokus iki projektinės altitudės, šį altitudė patikrinama nivelyru ir išlyginamas pamatų viršus cementinių skiediniu, kadangi yra numatyta pamatų hidroizoliacija. Horizontaliai hidroizoliacijai naudojami 2 sluoksniai izolo.

Pamatų montavime surašomi dengiamųjų darbų aktai. Dengiamieji darbų aktai surašomi šiems darbams:

 • Pamato įgilinimui;
 • Pagrindo po pamatais įrengimui;
 • Pamatų sumontavimo kokybei;
 • Hidroizoliacijos įrengimui.

Surašius šiuos aktus sumontuoti pamatai užpilami. Pamatų užpylimui naudojamas 70% atliekama  mechanizuotu būdu, 30% rankiniu būdu.

Darbų kokybės kontrolė ir priėmimas.

Lyginamos teritorijos nuolydžio nuokrypa nuo projekto 50m. atkarpoje leidžiama tik +-0,001m; nuimant augalinį sluoksnį, +-10cm.; pagrindo po surenkamaisiais juostiniais paviršiaus nuokrypa+-5mm.

Darbų kokybė tikrinama geodeziniais prietaisais, matavimo priemonėmis, šablonais, vizualiai.

Dirbant mechanizmais žemės darbus, tikslumas užtikrinamas šiais būdais: vizualiniu, autonominiu stabilizavimo, kopijavimo, mišriuoju.

Užbaigti darbai priimami pagal projektą, statybinės normas ir taisykles surašomas nustatyta tvarka darbų priėmimo aktas ir dengiamųjų darbų aktas.

Saugus darbas:

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus galima vykdyti tik gavus organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos, raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą, reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vykdytojas arba meistras, o kai kasamas prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir šias komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovas.

Žmonių ir transporto eismo zonose iškasos turi būti aptvertos, pastatyti įspėjamieji ženklai, nakčiai – signaliniai žibintai. Darbininkams lipti į iškasas turi būti ne siauresnės kaip 0,6m. lipynės su turėklais.

Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5m. nuo ekskavatoriaus kasimo spindulio. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2m. nuo iškasos krašto. Neleidžiama ekskavatoriumi važiuoti su grunto pilnu kaušu. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams draudžiama stovėti kaušo judėjimo zonoje.